Neem Contact Op

Wil je extra informatie over ons product? Neem contact met ons op met de onderstaande gegevens, en we kijken ernaar uit om met u te praten.

 

AUSTRALIË / ASIA / EUROPA

PH: 1300.364.777 or 07.5667.7121 within Australia
PH: +61 7.5667.7121 outside Australia

USA / CANADA / MEXICO / ZUID-AMERIKA

PH: 1 888.401.5020

NIEUW ZEELAND

PH: 027.902.1716
EMAIL: 
info@shepherdfilters.co.nz

 

Neem Contact Met Ons Op

Geïnteresseerd in een gratis risicobeoordeling? Vul alstublieft het onderstaande contactformulier in.

Wereldwijde Dealers

Meld je aan voor een gratis risicobeoordeling

Vul het onderstaande formulier in.

Herderfilters Handelsvoorwaarden

Klik om te lezen.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op herderfilters (“leverancier”) en de partij die de leverancier van de leverancier koopt (“de klant”).
De klant gaat akkoord als volgt:

Tenzij aan de klant een krediet is verstrekt, dient de klant het totale bedrag dat voor de levering aan de leverancier voor de levering verschuldigd is te betalen. Onder kredietovereenkomsten kan de leverancier een borgsom (tot 50% van de gefactureerde prijs) vragen bij de plaatsing van de bestelling. De leverancier kan in rekening brengen en de klant zal rente betalen op alle goederen die niet op de vervaldatum (s) zijn betaald tegen een tarief van 12% per jaar. De rente wordt dagelijks berekend en kan maandelijks worden geactiveerd tot de volledige betaling is ontvangen.
De klant zal de goederen inspecteren en de leverancier binnen 7 dagen na levering van eventuele fouten in of naar de goederen schriftelijk adviseren. Onder voorbehoud van aanvaarding door de leverancier van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot reparatie of vervanging van de goederen naar keuze. Anders moet de klant voor de goederen betalen en de leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de goederen of voor eventuele vorderingen, schade of kosten met betrekking tot de goederen en de klant zal de leverancier daar van vrijwaren.
De titel in de goederen zal niet doorgegeven worden aan de Klant totdat het totale verschuldigde bedrag volledig is betaald. Risico in de goederen zal onmiddellijk bij de klant worden overgemaakt na de vroegste levering of verzameling. Eventuele kosten die door de leverancier worden gemaakt bij het terugvorderen van eventuele uitstaande gelden van de klant, inclusief de kosten van terugneming en wederverkoop van de goederen, incassobureauvergoedingen en juridische kosten (volledige schadevergoeding) worden door de klant betaald.
Ondanks alles wat in deze termen in strijd is, zullen alle door de klant verschuldigde vorderingen onmiddellijk aan de leverancier worden betaald bij het gebeuren van een evenement of de uitgifte tegen of dienstverlening aan de klant van enige kennisgeving of procedure op welke wijze dan ook met betrekking tot de solvabiliteit van de klant of Betaling van zijn schuld.
De leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vorderingen of kosten die voortvloeien uit niet-levering of vertraging van de levering of van eventuele storingen in de goederen buiten de controle van de leverancier. De klant zal de leverancier daar van vrijwaren. Behoudens wettelijke verplichtingen geeft de leverancier geen garantie ten aanzien van de goederen anders dan uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, en de leverancier is helemaal niet aansprakelijk voor enig gevolgschade, letsel, schade of last die direct of indirect wordt geleden Door de klant of een van de agenten van de klant, werknemers of andere personen die gebruik maken van de door Leverancier verstrekte zaken.
De leverancier zal in geen geval, wat dan ook, aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgschade, verliesverwonding of vooroordeel die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een niet-levering, vertraging bij levering of staking, stop of industriële actie die direct of indirect de beschikbaarheid van de goederen.
Eventuele variatie van deze voorwaarden moet schriftelijk door de leverancier zijn.
Indien een bepaling van deze Standaardvoorwaarden onjuist of onverklaarbaar wordt verklaard om welke reden dan ook, wordt deze geacht te zijn gescheiden en weggelaten uit deze Standaard Handelsvoorwaarden.
Eventuele aankondiging, factuur of document die aan de klant wordt toegekend, wordt voldoende gegeven indien deze per gewone voorbetaalde post of gefactureerd wordt naar het laatst bekende adres of facsimile nummer van de klant en wordt geacht door de klant te zijn ontvangen in de gewone loop van Post of op ontvangst door de leverancier van een succesvol verzend antwoord terug.
Ondanks enige tegenstrijdige regel of implicatie van de wet worden alle contracten tussen de Klant en de Leverancier geacht te zijn gemaakt in Australië, overeenkomstig de Australische wetgeving. Eventuele geschillenbeslechtingsprocedures vinden plaats in Australië. Voor zover toegestaan ​​door de wet zijn Shepherd Filters, zijn werknemers en agenten niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, eigendomsschade of enig ander verlies van de geleverde producten. U gaat ermee akkoord om Shepherd Filters te beschermen, te vrijwaren en te houden voor alle aanspraken.
Alle marketingmateriaal moet voorafgaand aan het afdrukken zijn goedgekeurd voor gebruik door Shepherd Filters. Herderfilters logo’s mogen op geen enkele manier worden gewijzigd.

Heeft u problemen met geuren, schimmel of bacteriën in uw keuken of ijsmachine?